วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เหรียญสร้างชาติ พ.ศ. ๒๔๘๒ ฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เนื้อทองแดง สภาพ..พอสวย


ราคา 3000 บาท 
ติดต่อที่ (คุณม่อน) 085-6307663

เหรียญสร้างชาติ พ.ศ. ๒๔๘๒ ฉลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่คณะราษฎร ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลัง ได้เห็นความสามัคคีกลมเกลียวของประชาชน ทั้งเตือนใจให้ระลึกถึงและช่วยกันพิทักษ์รักษาเทิดทูนรัฐธรรมนูญ ให้สถิตสถาพรเป็นหลักของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง โดยศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ออกแบบ และดำเนินการปั้นร่วมกับศิษย์ เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๓ ดังนั้นเหรียญสร้างชาติจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างประมาณปีพ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ ครับ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
เมือง, อุบลราชธานี, Thailand
(เป็นเจ้าของร้านเต็มตัวแล้ว) บ.หัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.085-6307663 E-mail:mon.mon18072@gmail.com Facebook:mon.mon@msn.com
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

จำนวนการดู